TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngũ hổ tướng Gia Định thời Nguyễn

Ngũ hổ tướng (chữ Hán: 五虎將) là danh hiệu người đời tặng cho năm vị danh tướng của Nguyễn Ánh bao gồm: Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Tấn Bửu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan