TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiếng sáo Trương Chi

Tương truyền, ngày xưa có chàng Trương Chi là một ngư dân mang tiếng hát và tiếng sáo rất hay. Chàng ta thường vừa buông lưới, vừa hát. Tiếng hát mê ly bay đến ngôi lầu gần đó, khiến cho Mỵ Nương ...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan