TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai ông tướng Đá Rãi

Dưới thời nhà Lý, không rõ thời nhà vua nào, lần đó, nhân một hôm đi du ngoạn về miền núi xứ Đoài, tự nhiên thấy ở sườn núi nứt ra một khe rộng, rồi từ trong đi ra hai người to lớn lạ thường, mỗi người vác trên vai một phiến đá tảng như cái bồ, coi bộ không có tý gì là mệt nhọc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan