TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kiếm bạc Kiên Giang

Ông Nguyễn Trung Trực là anh hùng kháng Pháp lừng danh nhờ trận đốt chìm tàu địch ở Nhựt Tảo (Tân An) và trận đánh ở đồn Rạch Giá năm 1868.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan