TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tả Yết Kiêu, hữu Dã Tượng

Hưng Đạo Vương có hai vị gia nô tâm phúc, được coi là bên tả, bên hữu của Ngài: Ông Tả Yết Kiêu, Ông Hữu Dã Tượng. Họ trở thành hai vị Thánh rất được tôn thờ trong tín ngưỡng Đức Thánh Trần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan