TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Điều ước của hai anh em muốn cưới cùng một ngày

Khi viên tể tướng già của mình chết đi, vua xứ Syria cho gọi hai con trai của ông ta là Abdullatif và Abdurrbaman tới để giao cho họ trọng trách công việc triều chính của cha mình. Hai anh em sau khi đã lạy tạ ân đức của hoàng thượng liền lui vào vườn thượng uyển trong cung để trò chuyện.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan