TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người cõi trần xuống thăm địa ngục

Vào đời nhà Lê, tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có người nho sĩ tên Lê Hiếu Chân rất ham mộ đạo Phật, sống thanh bạch như kẻ tu hành, thường giúp đỡ người nghèo khó, bắt cầu, giẫy cỏ, dạy trẻ học không lấy tiền.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan