TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết về Việt quốc công Lý Thường Kiệt

Truyền thuyết kể về một nhà chính trị kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng đất nước và giữ vững nền độc lập dân tộc đó là Lý Thường Kiệt

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan