TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những nhạc sĩ thành Bremen

Một người có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến nhà xay không hề biết mệt. Nhưng giờ đây sức lừa đã kiệt, không thể dùng kéo xe được nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan