TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông khổng lồ đúc chuông

Nghề đúc chuông bắt đầu có ở Việt Nam vào khoảng năm 1220 đời nhà Lý. Lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng thấy dân Việt mình khổ quá, thường hay bị Trung Quốc quấy nhiễu nhòm ngó, Người ra lệnh cho ông Khổng Lồ xuống giúp dân Việt. Ban đầu, ông Khổng Lồ vào chùa tu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan