TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nguồn gốc Tết Đoan Ngọ hay tết diệt sâu bọ

Tết đoan ngọ hay còn gọi tết diệt sâu bọ, tết Đoan Dương là ngày tết diễn ra ngày 5 tháng 5 âm lịch hang năm. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan