TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lệ Hải Bà Vương Triệu Thị Trinh (truyền thuyết bà Triệu)

Truyền thuyết cề bà Triệu Thị Trinh (hay bà Triệu), lại thêm một lần nữa cho thấy phẩm chất, tài năng của những người con ưu tú đã làm vẻ vang cho nòi giống và cho thế giới thấy tài sắc của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan