TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vũ điệu của Hathor

Chuyện kể rằng khi Horus và Set kiện nhau giành quyền sở hữu ngai vàng đã nhờ thần mặt trời Ra phán quyết. Có lẽ do quý Set vì Set từng chiến đấu bảo vệ Ra trước Apophis,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan