TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vô định hỏa Furaribi

Còn được gọi là Lửa Vô Định, chúng hoàn toàn giống với tên gọi của mình, không làm gì cả, chỉ... lơ lửng vô định mà thôi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan