TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người vợ thông minh

Xưa, có một người đàn bà làm nghề dệt vải. Nàng bản tính thông minh tháo vát, nhưng lấy phải người chồng đần độn không làm được nghề gì nên thân. Một hôm, vợ đưa cho chồng mấy tấm vải bảo mang ra chợ bán. Vợ dặn:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan