TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan