TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vợ ba Cai Vàng

Ngày xưa ở tổng Hoàng Vân có một viên cai tổng, người ta thường gọi là Cai Vàng. Thủa trẻ ông ta bắt được một viên ngọc kỵ đạn, đeo vào người có phép làm cho những mũi tên hòn đạn sắp đụng vào da thịt phải rẽ đi lối khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan