TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết hoa hồng vàng

Ngày xưa, khi thần Zeus - chúa tể của đỉnh Olympia, thần chí thông minh, chí sáng suốt, trong 1 chuyến rong chơi đã phải lòng 1 thiếu nữ trần gian và hạ sinh 1 cô con gái, đặt tên là Elisa. Thần Zeus lấy làm vui mừng phán rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan