TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự hình thành thiên đàng, mặt đất và sự sáng thế của Triều Tiên

Ở thời sơ khai khi mà thiên đàng và trái đất được tạo thành, đó cũng là lúc Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) sinh ra. Ngày ấy thiên đàng và trái đất là một trước khi Maitreya quyết định tách chúng ra, ngài đặt thiên đàng phía trên như một cái nắp lọ và đặt các cột trụ ở bốn góc mặt đất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan