TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại về cõi Cực Lạc

Nhân quả trời đất đã phân định rõ ràng, khi chết, hồn những người ác phải xuống âm phủ còn hồn những người thiện, được về thế giới thần tiên ở núi Côn Lôn, hoặc ở cõi Cực Lạc Tây phương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan