TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anagolay - nữ thần của đồ thất lạc

Anagolay là con gái của Lakapati và Mapulon. Cô là vị nữ thần của đồ thất lạc, dựa vào hào quang của vạn vật mà định vị được chúng trong không gian. Bạn nào đãng trí hay mất đồ thì nên đi cầu khẩn cô này.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan