TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tình thương

Hoàng hôn về, đem theo một ít u buồn vơ vẩn. Theo gió nam, chim nhạn bay từng đàn lẽ tẻ, đàn chim nhạn bay về trong khói sương chiều ảm đạm cánh mõi chưa tìm được chỗ trú chân trong một ngày gió bạt mưa ngàn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan