TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ăn giỗ nhà khỉ

Một hôm, họ nhà Khỉ có giỗ nên mời Heo và Bò tới nhà ăn cỗ.
Xong xuôi, chiều đến bỗng Khỉ thấy Cọp tới hỏi:
– Vì sao giỗ chẳng mời ta?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan