TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vợ khôn chồng dại

Vợ khôn lấy thằng chồng dại,
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan