TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nguồn gốc của cuộc Chiến tranh thành Troie

Thuở ấy có một hôm nữ thần Đất-Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài, lên đỉnh Olympe van xin với thần Zeus hãy làm cách gì cho cái gánh nặng loài người trên vai nữ thần giảm bớt đi, vì lẽ nó quá nhiều, quá nặng khiến nữ thần không thể chịu đựng nổi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan