TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cổ tích Cố Ghép

Ngày xưa, có một xóm nhỏ ở dưới chân núi Hồng Lĩnh về phía Đông nam. Họ gồm mấy gia đình đánh cá luôn sống giữa những tiếng gầm thét của sóng biển.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan