Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(209,314,510,563,1258,2159,2626,2703,2750,2850,2871,2898,2955,3015,3233)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về chiến tranh

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

15 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan