TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bức chân dung người vợ

Ngày xửa, ngày xưa có một người tên là Gôm- bây. Anh ta đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có vợ. Anh ta sống độc thân trong một túp lều siêu vẹo.

Bức tranh gấm

Ngày xưa, ở một vùng khô cằn gần chân núi, có một gia đình gồm một người đàn bà góa sống với ba đứa con trai. Đứa con lớn là một kẻ vô tích sự, đứa kế cũng chẳng hơn gì, chỉ có đứa con út là người con hiếu thảo và siêng năng, luôn luôn làm hết sức để giúp đỡ mẹ.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan