TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện Phạm Tử Hư

Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái có chép chuyện sau đây để nêu gương của Phạm Tử Hư thờ thầy học là Công Trực.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan