TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 2 phiếu
Vương Thập xuống Âm phủ

Vương Thập là dân cùng đinh ở xứ Cao Uyên. Một hôm, anh ta vác hai bao muối, định đem ra chợ bán trốn thuế. Dọc đường gặp hai người bận áo nẹp vàng. Vương Thập hoảng hồn, ngỡ đó là bọn lính chận xét bắt, anh ta quỳ xuống xin tha tội.

Hai người kia nói:

- Ta không có quyền tha tội gì hết! Ta không phải là quan làng. Ta là quỷ sứ ở Diêm đình trá hình lên đây tìm nhà ngươi bắt về.

Vương Thập xin phép về nhà thăm gia quyến một đôi ngày rồi chết cũng cam đành. Quỷ sứ nói:

- Không sao đâu. Mày đi vài ngày rồi trở về chớ không phải chết luôn. Số là mấy cái cầu tiêu ở âm phủ đều hôi thúi, tràn ngập sông Nại Hà. Diêm chúa muốn bắt những kẻ nào cờ bạc du côn, buôn muối lậu về làm xâu, rửa vét sông ấy.

Quỷ sứ dắt Vương Thập đến trước mặt Diêm chúa. Diêm chúa thét:

- Ai biểu bây bắt tên này. Nó nghèo túng buôn có hai bao muối quèn. Tụi bây phải vác hai bao muối đó về trả cho vợ con người ta.

Quỷ sứ tâu:

- Lỡ bắt tên này, xuống đây rồi thì làm sao trả lại được.

Diêm chúa suy nghĩ hồi lâu, ra lệnh cho Vương Thập làm đốc công, nghĩa là đứng trên bờ mà chỉ huy bọ người làm xâu, khỏi phải lặn hụp dưới sông Nại Hà dơ dáy.

Vương Thập lãnh trách nhiệm, cầm gậy đứng trên bờ, canh chừng mấy tên làm xâu đang xúc đổ bao nhiêu đồ ô uế. Thấy tên nọ lười biếng ngồi ngủ gục, Vương Thập chạy tới đánh hắn ta mấy gậy. Coi rõ lại thì hắn ta chính là quan giữ kho muối ở huyện mình. Vương Thập không nỡ nào hành hạ hắn ta nữa.

Đây nói về chuyện ở dương gian. Hôm nọ vợ của Vương Thập thấy chồng mình đi biệt dạng nên tìm kiếm, gặp Vương Thập nằm thoi thóp ngoài đường. Người vợ đem thây chồng về nhà, không dám đem chôn vì xác nọ chưa chết thật, tim còn đạp nhẹ. Ba ngày sau, xác hoàn hồn. Vương Thập thuật lại chuyện đi làm đốc công dưới âm phủ rồi thở dài.

- Bậy quá! Bữa đó tôi lỡ tay đánh nhầm ông quan giữ kho muối ở huyện mình. Chắc ổng cũng trữ muối lậu! Nay mai ổng trả thù mình chịu sao nổi.

Lúc đó, đằng kho muối, quan giữ kho cũng chết thoi thóp mấy ngày rày, nay sống dậy. Chừng gặp mặt Vương Thập tới thăm, quan nọ hoảng hồn chạy trốn, ngỡ là chiêm bao.

Sau khi phân trần, hai người thề không bán muối lậu hoặc trữ muối lậu nữa vì Diêm chúa đã phạt họ một lần rồi.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  3. Hòn vọng phu (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Chú thợ may nhỏ thó can đảm (Tạo lúc: 12/03/2015)
  5. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  6. Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột (Tạo lúc: 16/03/2015)
  7. Tấm Cám (Tạo lúc: 16/03/2015)
  8. Sự tích con sam (Tạo lúc: 17/03/2015)
  9. Quan Âm Thị Kính (Tạo lúc: 17/03/2015)
  10. Phùng Khắc Khoan (Tạo lúc: 17/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn