Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(422,739,2004,1865,1905,1915,1979,1937,2369,2495,2528,2725,2742,2813,3055,3060,3068)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về âm phủ

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

17 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan