TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Con ngỗng có mồng trắng

Anh nọ dạo chơi ngoài vườn gặp một cái hang rắn. Mấy ngày đầu, anh thấy lúc rắn cái đang lột da trong hang thì rắn đực canh chừng và kiếm đồ ăn về cho vợ. Đến phiên con rắn đực lột da, rắn cái bỏ đi tình tự với con rắn khác.

Tức mình, anh giương cung bắn rắn cái nọ chết. Chừng mạnh mẽ, rắn đực nhìn được mũi tên nọ bèn đến tận nhà mà báo thù cho vợ.

Rắn ta nằm trên máng xối nghe anh nọ nói chuyện với vợ về sự bạc tình của con rắn cái nọ. Rắn bèn nhả ra một cục ngọc để đền ơn anh rồi bò đi mất. Đó là cục "ngọc nghe".

Nhờ cục ngọc đó, anh nọ có thể nghe được tiếng nói của loài vật.

Nghe tụi kiến lửa thì thào:

- Mai này có nước lụt, phải làm ổ trên đất cao.

Anh nọ bèn bảo vợ mau dọn nhà vì ngày mai có mưa to. Hôm sau đúng như vậy. Vợ anh rất khâm phục.

Bữa khác, anh đi lại nhà anh em bạn chơi. Bạn hết sức mừng rỡ mời lại ăn cơm.

Nhờ cục ngọc nọ anh nghe được mấy con ngỗng trong chuồng nói với nhau:

- Mai này mình chết hay tôi chết? Nếu tôi bị cắt cổ làm thịt, mình ráng ở lại nuôi con.

Quá cảm động, anh can gián chủ nhà, biểu dọn cơm dưa muối cũng được.

Vài năm sau, anh nọ chết. Mấy con ngỗng nhớ ơn cứu tử phen nọ nên để tang cho anh. Vì vậy mồng (mào) của con ngỗng trổ màu trắng.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Buile Shuibhne hay cơn điên của Sweeney (Tạo lúc: 13/08/2019)
  2. Chuyện Hasan và con chó trắng (Tạo lúc: 26/07/2019)
  3. Truyền thuyết về Hà Tiên Cô (Tạo lúc: 23/07/2019)
  4. Anh hàng thịt, người đàn bà và con gấu (Tạo lúc: 03/07/2019)
  5. Con lạc đà màu trắng (Tạo lúc: 02/07/2019)
  6. Ếch ăn trăng (Tạo lúc: 01/04/2019)
  7. Công chúa Hoa Hồng (Tạo lúc: 12/02/2019)
  8. Cô Mán đi tu (Tạo lúc: 12/02/2019)
  9. Con chim Bìm Bịp (Tạo lúc: 30/01/2019)
  10. Chuyện vua Midas - Ông vua có đôi tai lừa (Tạo lúc: 29/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn