TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 6 phiếu
Sự tích Vũng Tàu

Mũi Vũng Tàu ở Bà Rịa có ba làng ngày nay hãy còn gọi là Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam.

Tục truyền rằng đời vua Gia Long, lệnh của triều đình rất nghiêm ngặt, tất cả bọn du thủ du thực, ăn mày ở vùng Huế đều bị tập trung lại. Nhà vua chở họ trên ba chiếc ghe, đưa vào mũi Vũng Tàu ghe thứ nhứt, thứ nhì, thứ ba cập bến vào những nơi mà nay gọi là Thắng Nhất, Nhì, Tam do chữ Tam Thoàn (ba chiếc ghe) đọc trại ra: Thoàn trở nên Thắng.

Có người giải thích cách khác. Đời Gia Long bọn cướp biển hoành hành vùng Cần Giờ, chận đón các ghe buôn ra vào sông Sài Gòn. Vua ra lệnh đóng đồn tại Vũng Tàu ngày nay, tên đồn là Phước Thắng.

Đời Minh Mạng, các đội binh trong đồn Phước Thắng được giải ngũ, lập ra ba làng.

Đội thứ nhất do ông Phan Văn Đinh chỉ huy lập làng Thắng Nhất, đội thứ nhì của ông Lê Văn Lộc lập làng Thắng Nhì, đội thứ ba của ông Ngô Văn Huyên lập lên làng Thắng Tam.

Khi người Pháp đến, tên Vũng Tàu mới đặt sau tại mé biển, nhà cầm quyền cho đậu thường trực ba chiếc tàu chuyên lo về điện tín. Dân chúng nhân đó mà gọi là Vũng Tàu.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích Thỏ Ngọc giã thuốc trường sinh trên cung trăng trong đêm trăng rằm (Tạo lúc: 08/11/2021)
  2. Sự tích cá rô rạch ngược (Tạo lúc: 05/11/2021)
  3. Sự tích Ông Tà (Nek Tà) của người Khmer - Nam Bộ (Tạo lúc: 04/11/2021)
  4. Sự tích chiếc cầu mẹ con (Tạo lúc: 18/10/2021)
  5. Chuyện đi tìm thuốc trường sinh của Sundenphatin (Tạo lúc: 18/10/2021)
  6. Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành và chuyện đi sứ phương Bắc (Tạo lúc: 27/08/2021)
  7. Ma lai Krasue (Tạo lúc: 24/08/2021)
  8. Truyền thuyết về sấm sét của Thái Lan hay chuyện Mekla và Ramasura (Tạo lúc: 24/08/2021)
  9. Điển tích: chó cắn hạc vua (Tạo lúc: 23/08/2021)
  10. Huyền thoại lập quốc Singapore hay sự tích sư tử biển của Singapore (Tạo lúc: 10/05/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn