TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Núi Yên Tử ở Hải Dương

Ở Bắc phần mãi đến nay còn truyền tụng câu hát:

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

Theo sách Khóa Hư Lục chép lại thì vua Trần Nhân Tôn mồ côi cha mẹ sớm. Muốn báo ơn cha mẹ, nhà vua bỏ ngai vàng, trèo non, lặn suối đến núi Yên Tử mà tu. Nhưng các vị Quốc sư sai người đến chùa năn nỉ đức vua trở về. Cực chẳng đã, vua Trần Nhân Tôn về trào mà chấp chánh.

Hai mươi năm sau, đức vua không quên được đạo Phật. Vua thỉnh vị Hòa thượng ở chùa Hoa Yên (núi Yên Tử) về kinh đô. Hòa thượng này trụ trì tại chùa Thắng Nghiêm, vua giao phó cho trách nhiệm xuất bản các kinh Phật.

Về già, vua Trần Nhân Tôn đến Yên Tử mà tu cho trọn lời phát nguyện lúc trước. Đời ấy, một vị trạng nguyên tên Trần Đạo Tái cũng đến núi Yên Tử mà tu hành không chịu làm quan.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích Quan Hoàng Tám (Tạo lúc: 21/11/2019)
  2. Sự tích tướng quân Hoàng Lục - Ông Hoàng Sáu (Tạo lúc: 21/11/2019)
  3. Sự tích ông Hoàng Năm hay một chiến thắng Điện Biên Phủ khác (Tạo lúc: 21/11/2019)
  4. Sự tích Thánh Ông Hoàng Tư (Tạo lúc: 19/11/2019)
  5. Sự tích ông Hoàng Bơ (Tạo lúc: 19/11/2019)
  6. Nguyên Thủy Thiên Tôn (Nguyên Thỉ Thiên Tôn) (Tạo lúc: 19/11/2019)
  7. Bộ xương khổng lồ Gashadokuro (Tạo lúc: 18/11/2019)
  8. Hồ Ly Tinh - Kitsune (Tạo lúc: 18/11/2019)
  9. Bát Kì Đại Xà Yamata no Orochi (Tạo lúc: 18/11/2019)
  10. Quỷ Oni (Tạo lúc: 18/11/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn