TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Núi Yên Tử ở Hải Dương

Ở Bắc phần mãi đến nay còn truyền tụng câu hát:

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

Theo sách Khóa Hư Lục chép lại thì vua Trần Nhân Tôn mồ côi cha mẹ sớm. Muốn báo ơn cha mẹ, nhà vua bỏ ngai vàng, trèo non, lặn suối đến núi Yên Tử mà tu. Nhưng các vị Quốc sư sai người đến chùa năn nỉ đức vua trở về. Cực chẳng đã, vua Trần Nhân Tôn về trào mà chấp chánh.

Hai mươi năm sau, đức vua không quên được đạo Phật. Vua thỉnh vị Hòa thượng ở chùa Hoa Yên (núi Yên Tử) về kinh đô. Hòa thượng này trụ trì tại chùa Thắng Nghiêm, vua giao phó cho trách nhiệm xuất bản các kinh Phật.

Về già, vua Trần Nhân Tôn đến Yên Tử mà tu cho trọn lời phát nguyện lúc trước. Đời ấy, một vị trạng nguyên tên Trần Đạo Tái cũng đến núi Yên Tử mà tu hành không chịu làm quan.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Lã Động Tân thành tiên (Tạo lúc: 19/07/2019)
  2. Abdurrahnan và hai người anh trai (Tạo lúc: 12/07/2019)
  3. Chàng hoàng tử bị biến thành khỉ (Tạo lúc: 12/07/2019)
  4. Cây thế giới Yggdrasil (Tạo lúc: 11/07/2019)
  5. Thần thoại khởi thuỷ người Lào (Tạo lúc: 09/07/2019)
  6. Hàn Tương Tử độ hóa Hàn Dũ (Tạo lúc: 06/07/2019)
  7. Anh hàng thịt, người đàn bà và con gấu (Tạo lúc: 03/07/2019)
  8. Con lạc đà màu trắng (Tạo lúc: 02/07/2019)
  9. Hoàng tử Salaydin và mụ vợ độc ác (Tạo lúc: 02/07/2019)
  10. Người thợ đóng giày (Tạo lúc: 01/07/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn