TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quỷ thần dạ xoa Yasha

Theo tín ngưỡng Phật Giáo, Inu Yasha được tin là một vị quỷ thần gắn liền với sông nước, rừng rậm và các ngọn núi. Đặc biệt còn hay được biết tới với tính ăn thịt người.

Núi Yên Tử ở Hải Dương

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan