TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Sư tử và lừa đi săn

Một hôm, sư tử đi săn và đem lừa đi theo. Sư tử bảo với lừa:
– Cậu cứ vào rừng, lừa ạ, có bao hơi sức cậu rống lên. Con thú nào nghe thấy tiếng rống ấy sợ bỏ chạy, tôi sẽ tóm gọn hết.
Nghe sao làm vậy. Lừa rống lên, các con thú chạy tán loạn, thế là sư tử tóm bắt chúng. Sau cuộc săn bắt, sư tử bảo lừa:
– Chà, tôi khen ngợi cậu, cậu rống khá lắm.
Thế là từ đó lừa cứ rống hoài, cứ chờ đợi hoài người ta khen nó.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Dievas vị thần nguyên thủy tối cao (Tạo lúc: 21/08/2019)
  2. Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Hathor (Tạo lúc: 19/08/2019)
  3. Sự tích hoa Vô Ưu - hoa Sala (Tạo lúc: 16/08/2019)
  4. Vua cha Bát Hải Động Đình (Tạo lúc: 15/08/2019)
  5. Tìm hiểu về tứ vị vua cha (Tạo lúc: 15/08/2019)
  6. Ngựa thần Pegasus (Tạo lúc: 15/08/2019)
  7. Sự tích hoa Xương Rồng (Tạo lúc: 14/08/2019)
  8. Sự lụi tàn của thần tộc Tuatha de Danann (Tạo lúc: 13/08/2019)
  9. Yêu tinh Leprechaun và ba điều ước của chúng (Tạo lúc: 13/08/2019)
  10. Buile Shuibhne hay cơn điên của Sweeney (Tạo lúc: 13/08/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn