TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Con ong và con tu hú

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu: "Tu hú! Tu hú!"

Con Ong bèn quở trách:

- Mày kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú hoài! Không kêu tiếng gì lạ hơn. Nhàm tai tao quá!

Con Tu Hú đậu lại mà trả lời:

- Mày trách tao kêu nghe nhàm tai. Vậy chớ mầy suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy.

Con Ong nói:

- Làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui. Vô ích quá!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Jinn Ghoul - Một loại ma cà rồng Ba Tư (Tạo lúc: 16/10/2019)
  2. Các tiên nữ sứ Ba Tư Peri (Tạo lúc: 16/10/2019)
  3. Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân (Tạo lúc: 15/10/2019)
  4. Quan Lớn Đệ Tứ - Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ (Tạo lúc: 15/10/2019)
  5. Sự tích Quan Đệ Tam Thoải Phủ (Tạo lúc: 15/10/2019)
  6. Ba người con gái của thánh Allah (Tạo lúc: 11/10/2019)
  7. Câu chuyện tình giữa thần Freyr và nàng khổng lồ Gerd (Tạo lúc: 11/10/2019)
  8. Xung đột giữ Horus và Set (Tạo lúc: 11/10/2019)
  9. Quan Hoàng Tư - Quan Hoàng Năm - Quan Hoàng Lục (Tạo lúc: 10/10/2019)
  10. Asura hùng mạnh Tarakasura (Tạo lúc: 10/10/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn