TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Con ong và con tu hú

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu: "Tu hú! Tu hú!"

Con Ong bèn quở trách:

- Mày kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú hoài! Không kêu tiếng gì lạ hơn. Nhàm tai tao quá!

Con Tu Hú đậu lại mà trả lời:

- Mày trách tao kêu nghe nhàm tai. Vậy chớ mầy suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy.

Con Ong nói:

- Làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui. Vô ích quá!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Dievas vị thần nguyên thủy tối cao (Tạo lúc: 21/08/2019)
  2. Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Hathor (Tạo lúc: 19/08/2019)
  3. Truyền thuyết Tô Lịch Giang Thần (Tạo lúc: 19/08/2019)
  4. Ngày xá tội vong nhân (Tạo lúc: 19/08/2019)
  5. Hộ quốc phu nhân (Tạo lúc: 19/08/2019)
  6. Vua cha Bát Hải Động Đình (Tạo lúc: 15/08/2019)
  7. Tìm hiểu về tứ vị vua cha (Tạo lúc: 15/08/2019)
  8. Chuyện Tiresias bị Hera trừng phạt (Tạo lúc: 15/08/2019)
  9. Thor đại chiến gã khổng lồ Hrungnir (Tạo lúc: 14/08/2019)
  10. Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn (Tạo lúc: 14/08/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn