TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Con ong và con tu hú

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu: "Tu hú! Tu hú!"

Con Ong bèn quở trách:

- Mày kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú hoài! Không kêu tiếng gì lạ hơn. Nhàm tai tao quá!

Con Tu Hú đậu lại mà trả lời:

- Mày trách tao kêu nghe nhàm tai. Vậy chớ mầy suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy.

Con Ong nói:

- Làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui. Vô ích quá!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Công chúa Hoa Hồng (Tạo lúc: 12/02/2019)
  2. Cô Mán đi tu (Tạo lúc: 12/02/2019)
  3. Chuyện về cái sọt (Tạo lúc: 01/02/2019)
  4. Con chim Bìm Bịp (Tạo lúc: 30/01/2019)
  5. Chuyện vua Midas - Ông vua có đôi tai lừa (Tạo lúc: 29/01/2019)
  6. Con ranh, con lộn (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Cá thần và cá ma (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Người đàn bà ghen tuông (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Gương vỡ lại lành (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Người khuất mặt ở rừng U Minh (Tạo lúc: 25/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn