TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ong và con tu hú

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu: "Tu hú! Tu hú!"
Con Ong bèn quở trách:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan