TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 2/5 - 1 phiếu
Thần tích Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Còn được gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn, Ngài đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Quan có quyền hành giám sát vùng sơn lâm. Tước phong Ông là Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát hoặc Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Vốn là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, Ông vâng lệnh vua cha hạ phàm vào chốn Hoàng Cung, từ nhỏ thì văn võ song toàn lại tài trí hơn người nên được nhiều vương tôn công tử xin bái sư mong được làm đồ đệ Ngài.

Cũng có tích cho rằng ông vốn là ở cõi Thiên Đình, con vua Ngọc Hoàng được giáng xuống trần gian:

Vốn xưa ông ở thiên đình.
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian.

Khi Ông về chầu Thiên Phủ thì được ban cho chức Quan Lớn nắm giữ quyền hành chốn núi rừng vì thế oai linh hết mực, thường hay giáng thế ban phúc dân lành, nơi nào tôn kính phụng thờ thì đều được mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Ngày Ngài hóa cũng là ngày mùng 3 tháng giêng.

Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì,
Mồng ba tháng một, một khi giờ dần
Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai.

Chốn ngàn xanh Ông chủ quản chư vị Thổ Thần Tiểu Tiên, "Quản tam giới quyền cai giám sát" nên chuyên lo về sổ sách sinh tử của cõi trần gian, thường sai bộ hạ săn sóc muôn dân, vì thế trong văn hầu có đoạn:

"...Thượng ngàn giám sát quyền cai
Thông tri thiên địa khâm sai đại thần
Có phen giá vũ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần
Lệnh sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa
Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi..."

Ngài rất linh ứng thường giáng ngự về đồng, lúc ngự ghế mặc áo màu lục có thêu kim long hoàng hổ, Ông về chứng đàn Nhạc Phủ thường múa kiếm rất oai phong.

Các đền thờ Quan Lớn Đệ Nhị:

 • Quan Lớn Đệ Nhị có một số đền chính là: Đền Quan Lớn Đệ Nhị tại Thái Bình gần đền Đồng Bằng. Đền này về lịch sử là nơi Quan Lớn Đệ Nhị đã hội quân giúp Vua Cha Bát Hải chiến đấu chống ngoại xâm.
 • Đền Quan Giám ở trên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm) và Đền Quan ở Phố Cát, Thanh Hóa (là nơi quan giáng hạ dạo chơi).

Ngày tiệc Quan Lớn Đệ Nhị là ngày 10/11 âm lịch (là ngày hạ phàm của quan).

Xem ngay truyện hay khác

 1. Sự tích dưa hấu (Tạo lúc: 04/03/2015)
 2. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
 3. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
 4. Sự tích trái sầu riêng (Tạo lúc: 05/03/2015)
 5. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
 6. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
 7. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
 8. Sự tích chim tu hú (Tạo lúc: 06/03/2015)
 9. Đền Cờn (Tạo lúc: 08/03/2015)
 10. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn