TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Sự tích Quan Hoàng Cả

Là con của vua cha Bát Hải Động Đình, là cả trong Tứ phủ Ông Hoàng, giáng sinh đầu tiên. Sau đó, lên cõi thượng thiên coi giữ sổ sách. Tên húy của ông là Đoàn Thượng được sắc phong Đông Hải Đại Vương, người ta thường gọi là ông Cả hoặc Ông Hoàng Quận. Ông ngự Thiên Cung coi quản sổ Thiên Tào, khi an nhàn thì dạo cảnh non bồng vui vầy bốn phương.

Vua bà ngự chỉ sắc phong
Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương

Ông nắm quyền khâm sai coi sóc con nhà Bốn Phủ, xem xét các thanh đồng. Lúc ở cung tiên thì Ngài cưỡi Xích Long, khi chơi mặt biển ao hồ thì ngự trên Tam Đầu Cửu Vĩ. Dù không giáng trần nhưng Ngài vẫn chứng tâm phù hộ cho kẻ có tâm, có tài.

Hoàng về giáng ngự thung dung
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

Ông Cả rất ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ thêu rồng xếp hình chữ thọ, đầu đội khăn xếp có thắt lét đỏ, anh linh trắc giáng ban phúc cho dân.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Con cá sấu Cipactli (Tạo lúc: 08/12/2019)
  2. Sự tích Ông Lốt tròng đạo Mẫu (Tạo lúc: 08/12/2019)
  3. Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo mẫu Việt Nam (Tạo lúc: 08/12/2019)
  4. Tích Cô Bé Mỏ Than (Tạo lúc: 08/12/2019)
  5. Sự tích cô Bé Thượng Ngàn (Tạo lúc: 08/12/2019)
  6. Đường vào cõi âm Yomi-no-kuni (Suối Vàng) (Tạo lúc: 07/12/2019)
  7. Sự tích về Yokai - Những sinh vật ma quái của thần đạo Nhật Bản (Tạo lúc: 06/12/2019)
  8. Năm hoàng tử Pandava - sử thi Mahabharata (Tạo lúc: 05/12/2019)
  9. Thần cánh cửa Munsin (Tạo lúc: 04/12/2019)
  10. Sự tích Cô Mười Đồng Mỏ (Tạo lúc: 04/12/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn