TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 2/5 - 5 phiếu
Hổ huyệt

Ông Lý Khắc Cần là một vị quan rất thanh liêm hồi cuối đời nhà Lê.

Hôm nọ, ông đi công cán đến núi Đại Ngạn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, nhìn xem phong cảnh hồi lâu. Ông truyền lệnh cho bọn quân hầu:

- Ngưng cán lại. Ta muốn nằm hóng mát nơi đây.

Quân hầu thưa:

- Chúng tôi không dám.

- Sao vậy?

- Thưa, vùng này nổi tiếng nhiều thú dữ.

- Ta đã ra lệnh thì chúng bây phải làm tuân theo.

Nằm nghỉ hồi lâu, bỗng nghe cọp rống tứ phía. Quân hầu đòi khiêng cáng chạy trốn nhưng ông Lý Khắc Cần không chịu. Chập sau, cọp chạy đến xé xác ông.

Quân hầu hoảng hốt, chạy về báo tin cho quan sở tại hay biết. Quân sĩ kéo đến núi tìm được xác ông, đem về Nghệ An mà chôn cất rất long trọng.

Đêm hôm sau, cọp loạn rừng kéo xuống đồng bằng, bao vây mộ ông Lý Khắc Cần, moi xác lên đem về núi. Quân sĩ rượt theo đến khuya thì gặp lũ cọp đang quào đất chôn ông bên sườn núi.

Đêm ấy, quân sĩ không dám tiến tới, đóng binh gần đó. Quan chỉ huy nằm mộng thấy ông Lý Khắc Cần hiện về nói rằng:

- Đừng cải táng. Cọp chôn ta ở đâu thì để vậy. Đó là Hổ huyệt, điềm tốt lành cho con cháu về sau.

Quả nhiên, mấy đứa con của ông lớn lên, thi đổ đầu, làm quan to hiển hách một thời.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  6. Bình Khôi công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Hòn vọng phu (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Cây thông (Tạo lúc: 11/03/2015)
  9. Cô bé tí hon (Tạo lúc: 11/03/2015)
  10. Chú thợ may nhỏ thó can đảm (Tạo lúc: 12/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn