TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hổ huyệt

Ông Lý Khắc Cần là một vị quan rất thanh liêm hồi cuối đời nhà Lê.

Hôm nọ, ông đi công cán đến núi Đại Ngạn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, nhìn xem phong cảnh hồi lâu. Ông truyền lệnh cho bọn quân hầu:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan