TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tane - vị thần sáng tạo người Maori

Tane là vị thần sáng tạo người Maori (sống ở New Zealand). Ông cũng là vị thần của rừng núi, muông thú và là vị thần của hòa bình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan