TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đôi thần mã biết nói Balius và Xanthus bất tử

Balius và Xanthus vốn là con của thần gió tây Zephyrus và quái điểu harpy Podarge, chúng là hai thần mã bất tử. Cũng có tài liệu cho rằng chúng tên là Cyllarus và Xanthus, con của thần Poseidon với một người phụ nữ vô danh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan