TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiền Ngô Vương Ngô Quyền

Ngô Quyền hay Tiền Ngô Vương, là người đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan