TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai vị thần

Ở trên núi cao, nơi tiếng người không vọng tới, có một ngôi miếu gỗ đã gần mục nát nhưng trong miếu có một vị thần linh thiêng. Đó là một vị sơn thần kiêu ngạo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan