TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sói cái và lợn

Một con sói cái xin lợn cho vào ngủ trọ. Lợn cho sói vào. Sói cái vào đẻ một bầy sói con. Lợn đòi lại chỗ của mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan