TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nai và chó sói

Một hôm, tất cả những con sói trong vùng tụ tập trên bờ con sông Nát để trao đổi tin tức và tiêu khiển. Có mặt ở đó những sói con, những sói trưởng thành lớn khỏe, một vài sói già cô độc như Sói Xám.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan