TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mèo cái và nhà sư

Ngày xưa, có một nhà sư khất thực, ông đi khắp nơi từ mùa xuân cho tới mùa đông, khi thì hái cỗ thuốc trong rừng, khi thì cầu nguyện ở các đám tang, và khi thì đi bắt mạch khám bệnh, mà việc chữa bệnh của ông rất thành công

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan