TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái chén gáo dừa

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng kia hiền lành và chăm chỉ, hai người lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con, họ cầu Trời khấn Phật mãi nhưng vẫn chưa có kết quả.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan